P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Vestfold  
  Telemark  
 
 
     
 
Jordbruk og hagebruk
Husdyr
Skogbruk
Jakt og fiske
Tall om landbruk
 
 
 
Tall om landbruk

 Hvor mye produserer vi i Telemark av det som produseres totalt i Norge:

Produksjon 

   %

  

 Slaktegris     

 1,8

 And

9,5

 Kalkun

2

 Kylling

 0,4

  
 Matkorn 
 (Halvparten av hvete og rug brukes til mat)

 2,4

 Korn til dyra

2,7

 

 Engfrø

 7,1

 Frukt og bær
 (Sauherad, Bø og Notodden har det meste av arealet)

 11,2

 Grønnsaker

 1,3

 Potet

    2,1

 

 Melkeproduksjon fra kyr

 

1

 Kjøttproduksjon fra sau og lam    2,8

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?