P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Vestfold  
  Telemark  
 
 
     
 
Jordbruk og hagebruk
Husdyr
Skogbruk
Jakt og fiske
Tall om landbruk
 
 
 
Jakt og fiske

Visste du at:

 • I Telemark har vi mye skog og fjellvidder som gir gode muligheter for jakt.
 • Det blir felt over 3000 elg hvert år i Telemark, kjøttet fra disse elgene holder til mer enn 6,7 mill elgkarbonader. 
  Flest elg blir skutt i Drangedal.
 • Det blir stadig flere hjort i Telemark, og nå skytes det over 200 hjort årlig. 
  Flest blir skutt i Drangedal, Nome, Tinn, Tokke og Vinje.
 • Det blir også jaktet både på rådyr, reinsdyr, bever, hare og ulike fugler i Telemark.
 • I Telemark har vi også gauper. 
  Siden gaupa er et freda rovdyr som kan ta mye sau, er det gjerne lov å bare jakte på noen få dyr hver vinter. Myndighetene bestemmer hvor mange som kan skytes i hvert område.
 • I Telemark fisker vi både i sjøen langs kysten og i de mange ferskvanna vi har spredt rundt i hele fylket. Noen har en betydelig inntekt av fisket og kalles yrkesfiskere.
 • I Telemark er det i dag 5 - 6 personer med betydelig inntekt fra fiske i ferskvann. 
  Noen har også inntekter av fisket gjennom salg av fiskekort og arrangerte fisketurer.
 • I ferskvann i Telemark blir det fisket mest ørret, sik og røye.
 • Ørret er den viktigste fisken for de som fisker som hobby, mens sik er viktigst for yrkesfiskerne.
 • Fra ferskvann blir det fisket ca. 25 tonn årlig av yrkesfiskerne. 
  De viktigste fiskevanna er Fyresvatn, Nisser, Møsvatn, Seljordsvannet og Toke. 
  I tillegg er det mye fiske av barn og voksne i alle ferskvann. Telemark har godt med fisk i alle vann, og interessen for fiske er økende.
 • Det er planer om å starte oppdrett av røye i Telemark i fiskeanlegg som er plassert på land.
 • Fra sjøfiske langs kysten leverer 15 - 20 fiskefartøyer fisk og reker til Langesundfisk i Langesund som tar imot og selger fisken.
 • I året blir det levert ca. 200 tonn fisk til mottaket, og 1/4 av dette er torsk. 
  Andre fiskeslag er sei, pigghå, lyr, kolje og rødspette.
 •  Vanligvis tar fiskemottaket imot ca. 330 tonn reker i året.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?