P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Vestfold  
  Telemark  
 
 
     
 
Jordbruk og hagebruk
Husdyr
Skogbruk
Jakt og fiske
Tall om landbruk
 
 
 
Husdyr

Visste du at:

 • Det er ca 30 000 voksne sauer i Telemark - like mange som innbyggerne i Porsgrunn.
 • Kua er viktig på mange gårdsbruk. Den gir både melk og kjøtt.
 • I Telemark er det totalt 2459 melkekyr i 2006. 
  Hvert år blir det færre melkekyr i fylket vårt. 
  De aller fleste dyra er av rasen NRF = Norsk Rødt Fe.
 • I fylket vårt har vi også en egen, historisk kurase, kalt Telemarksfe.
  Det er 150 år siden Telemarksfeet ble godkjent som egen rase. 
  Det er startet eget meieri i Fyresdal der melka fra Telemarksfeet blir brukt til å lage ost og smør.
 • Gris er det mest av i Grenland og i Bø. 
  Noen grisebønder samarbeider i en purkering. En purkering er et samarbeid mellom flere bønder der en av bøndene bare konsentrerer seg om purkene (det betyr hungrisene som skal ha grisunger) og flere andre bønder som bare har ansvar for å fôre fram grisungene til ferdige slaktegriser. 
  I Telemark heter dette samarbeidet "Nøffen Purkering".
 • Det meste av eggproduksjonen fra høner finner vi i Bø. 
  I Telemark produserer vi 28 millioner egg. Hvis vi la egga etter hverandre, ville vi få ei rekke fra Kragerø til Bodø.  
  Vi produserer både vanlige egg og solegg. Solegga har gulere plomme på grunn av mer mais i hønsematen.
 • I Vinje har de geit på kommunevåpenet og eget ysteri for geitemelka. I dag er det 23 geitmelkbønder igjen i fylket. Melka blir brukt til å lage ulike typer ost.
 • Vi har også mohairegeiter i fylket. 
  Mohairegeitene blir ikke melka, men de lager flott, varm ull som vi kan lage garn, gensere og luer av.
 • Det blir stadig flere hester i fylket vårt. Før blei hesten brukt til gårdsarbeid, men nå blir den først og fremst brukt til å ri og kjøre vogn med.
 • I Nissedal er det mange som driver med pelsdyr - først og fremst mink. Pelsen selges på skinnauksjoner til kresne kunder i Europa.
 • I området rundt Øyfjell har flere gårdbrukere startet med lama.
 • Vi har to hjortefarmer i Telemark der hjort holdes inngjerda som vanlige husdyr.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?