P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Vestfold  
  Telemark  
 
 
     
 
Jordbruk og hagebruk
Husdyr
Skogbruk
Jakt og fiske
Tall om landbruk
 
 
 
Jordbruk og hagebruk

Visste du at:

 • Telemark er på andreplass i landet når det gjelder fruktdyrking. Det er bare i Hordaland det dyrkes mer.
 • Hvert fjerde norske eple dyrkes i Telemark. 
  Vi dyrker over 15 mill epler i fylket hvert år.  Det betyr at hver nordmann spiser 3 epler i året som er dyrket i Telemark.
 • Hvis vi presset alle eplene som blir dyrket i Telemark, ville det gi 1/2 liter eplejuice til alle som bor i Norge.  Juicen ville fylle opp et stort svømmebasseng!
 • Moreller fra Telemark selges i dyre varehus i England.
 • Opal og Victoria er navn på gode plommesorter som dyrkes i fylket vårt.
 • Telemark dyrker mest solbær i landet. 
  Årlig lager vi så mye solbærsaft i fylket at alle barn kan drikke et glass solbærsaft hver dag! Hvis vi satte alle buskene på rekke og rad, ville raden starte i Kragerø, gått via Grenland, Bø, Seljord og helt fram til Haukelid.
 • Det er færre bønder som dyrker jordbær nå enn det var tidligere.  Vi har derfor for lite jordbær i Telemark til å dekke etterspørselen. Mye av bæra som selges i Telemark kommer fra andre fylker.
 • Telemark har en liten grønnsakproduksjon. Mange av grønnsakene vi dyrker er ganske spesielle, som for eksempel Hong tsai tai, Pac coi og Zuccini. Disse blir solgt i "Asiabutikker". Mange av grønnsakene dyrkes økologisk, det betyr at de dyrkes uten å bruke plantevernmidler for å drepe ugras, sopp og skadedyr på plantene og uten bruk av  kunstgjødsel.
 • Telemark har noen bønder som dyrker poteter på store jorder. Potetene brukes til pommes frites, chips og spisepoteter. I året dyrker vi til sammen 13 mill porsjoner med pommes frites, 4 millioner poser chips og ca. 5 millioner middagsporsjoner med poteter, altså en middagsporsjon til hver innbygger i Norge.
 • Vi dyrker årlig 4500 tonn matkorn som er nok til 9 millioner brød og 29 000 tonn korn til dyrefôr som er nok til å fôre opp 11 millioner slaktekyllinger.
 • Hvis alt grasarealet i Telemark ble høstet i rundballer, ville vi fått ei rekke med rundballer på ca. 300 km.  Dette tilsvarer avstanden fra Skien til Oslo og tilbake igjen.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?