P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Vestfold  
  Telemark  
 
 
     
 
Jordbruk og hagebruk
Husdyr
Skogbruk
Jakt og fiske
Tall om landbruk
 
 
 
Telemark

 

Tall og fakta om Telemark

Visste du at hvert 4. eple du spiser er dyrka i Telemark? Visste du at sau er det husdyret det er flest av i fylket og at Telemark har et eget meieri for geitemelk? Telemark er på mange måter et lite Norge i miniatyr. Vi har kommuner ved kysten med fantastisk flott skjærgård. Vi har et av Norges beste områder for å dyrke korn, poteter og grønnsaker i Gjerpensdalen i Skien. Vi har et flott klima for fruktdyrking i Midt-Telemark og vi har fantastiske fjell og vidder for sauebeite, hytter og skigåing i øvre del av fylket.

De fleste gårdsbruka er kombinasjonsbruk, det betyr at gårdbrukeren eller ektefellen har annen jobb og inntekt ved siden av gårdsdrifta. Telemark har 2,5 % av det totale jordbruksarealet i landet. De fleste gårdene i Telemark har både jorder og skog, men de er ganske små sammenliknet med gårder i andre deler av landet.

Telemark består av 1/50 dyrket mark, 2/5 skog og nær 3/5 vann, tettsteder og veier. Telemark har svært lite dyrka jord i forhold til totalt areal. Vi bruker 64 % av jorda til dyrking av gras,
34 % til korn og 2 % til andre vekster - det vil si frukt, bær, grønnsaker og poteter.

Til sammen har vi i Telemark 255 000 dekar jordbruksareal. En husholdning, dvs. en vanlig familie, trenger 5,1 dekar dyrka mark for å dekke behovet for mat som kan produseres i Norge. Det betyr at Telemark kan gi nok norsk mat til 50 000 husholdninger. Totalt bor det 166 000 personer i Telemark fordelt på 72 200 husholdninger. I Telemark dyrker vi derfor ikke nok mat til alle som bor her, så vi er avhengige av å kjøpe inn kjøtt, melk, korn osv. fra andre fylker i landet.

 
Navnet
Telemark svarer til det tidligere Bratsberg amt som endret navn 1919.
Navnet kommer av norrønt Þilamork, av folkenavnet Þilir og mork, 'mark, skog'.

Areal
Totalt areal er cirka 15 300 kvadratkilometer. Befolkningstetthet per kvadratkilometer i Telemark er på 10,9 %.

BNP per innbygger
66, Norge=100

Fordeling av hovednæringer
Råvarenæring 3,0 %
Industri næring 35 %
Tjeneste næring 62 %

Befolkning
Antall innbyggere i Telemark per 1. januar 2006 er 166 140, som utgjør 3,58% av landets totale befolkning. Det er noe flere kvinner enn menn i fylket; 84 298 kvinner, og 81 842 menn.

Kommuner
Fylket består av 18 kommuner; Porsgrunn, Skien, Notodden, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome, Bø, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje

Byer:
I Telemark er det 8 byer; Brevik, Kragerø, Langesund, Notodden, Porsgrunn, Rjukan, Skien og Stathelle.

Plassering på kartet
Telemark grenser mot fylkeskommunene Vestfold, Buskerud, Hordaland, Rogaland og Aust-Agder.

Høyeste fjell
Gaustatoppen, som mange mener er Norges vakreste fjell, rager majestetisk over Rjukan i Tinn kommune med sine 1883 m.o.h. I klarvær kan man se østover til grensen til Sverige eller sydover til kysten. Utsikten viser over 1/6 av Norge.

Største innsjø
Nisser i Nissedal kommune. Det har et areal på 76,30 km² og er 234 meter dyp. Det er den 10. største innsjøen i Norge.

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?