P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Hesten
Kua
Grisen
Sauen
Geitene
Hønsene
Kattepus
Hunden
Mikkel Rev
 
 
 
Mikkel Rev
Du Mikkel Rev, du er lur og lei
og titt og ofte du er på ferd
Du Mikkel, jo du jeg kjenner deg
med revesvansen den lange, svære
Den hvite pletten av fløteskvetten
jo du kan tro at jeg har nok sett den.
og vet det jeg.

Og fy du dreper så det er skam,
men helst om dagen du vil deg skjule
Du kverker høner og gjess og lam
og bort du bærer dem i din hule
Og om det hender, i hulen kjenner
og kommer etter deg, ut du renner
en annen vei.
 Du frem deg lurer med løgn og list
Du flakser, flirer hvor helst du vanker
Men den ler best som ler aller sist
Det gamle ord må du ha i tanker
For den som bare med fusk vil fare
han faller lett i sin egen snare
ja, det er visst.

Og pass deg Mikkel, din lurifaks
Du med din viktige spisse snute
Vær ei så kry du, men pass deg straks
For tenk om ulykken nå var ute.
Så titt det hendte seg lykken vendte
så mange rever, fant livet endte
i revesaks


Hør sangen
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?