P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Hesten
Kua
Høna
Sauen
Geita
Grisen
 
 
 
Husdyra

De viktigste husdyra i landet vårt er kua, grisen, sauen, hesten, høna og geita. Fra disse får vi råstoffer til matproduksjon. Du kan jo prøve å tenke deg hvilke dyr som gir oss ulike råvarer. Det finnes endel husdyr vi ikke har nevnt her. Tenk godt etter og prøv og finn ut hvilke det kan være.  Noen bønder har hentet dyrearter fra andre land, og prøver å drive oppdrett til ulike produkter.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?