P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Eventyr
Myter og sagn
 Myter og sagn om hesten
 Myter og sagn om grisen
 Myter og sagn om geita
 Myter om skogen
 Om huldra
 Om nissen
 Om nøkken
 Om ulven
 Om reven
 Om bjørnen
 Om elgen
 
Historier
 
 
 
Om reven

I folkeeventyrene ble reven alltid sett på som en luring. Ofte var det bjørnen som ble lurt.

En histore forteller om en ulv, en bjørn og en rev som skulle på rov. Bjørnen skulle ta hester og ulven kuer. Reven skulle ta sauer og geiter. Om kvelden skulle de dele byttet.  Reven foreslo at de skulle hvile seg først, og det ble de enige om. Reven lå ytterst på en fjelhylle og de andre innenfor. Da bjørnen og ulven hadde sovnet flytter reven seg innenfor og ropte· Flytt deg, ellers faller jeg ned!» Ulven flyttet på seg , og trodde han flyttet seg lenger inn på fjellhyllen, men isteden falt han utfor stupet å slo seg ihjel. Det samme skjedde etterpå med Bjørnen, men han fikk tak i foten til reven og hang i den. Da ropte reven: «Hogg i fot. Hogg i fot . Ikke i bjørkerot.» Dermed trodde bjørnen at han holdt i ei bjørkerot istedenfor revefoten. Så byttet han grep og fikk tak i bjørkerota, som var råtten. Så falt bjørnen også og slo seg i hjel. Dermed fikk reven alt byttet for seg selv.

En mann skulle hente julefisk. På hjemveien fikk han se en rev som sov i veikanten. Han trodde den var død og la den på sleden. Da reven våknet, kastet den all fisken av og hoppet etter. Mannen kom hjem til kjerringa uten fisk og uten rev.

En gang hadde reven brutt seg inn i prestens hus og stjålet både hatten og hyrdestaven. Så spaserte han over jordene. Så sa han:«Kom til meg alle himmelens fugler, jeg er den hellige St. Franciscus.» Da dukket mange fugler opp, men de var mistenksomme. De gjennomskuet reven og fløy sin vei. Da lot reven som om han døde. Og da fuglene så en flue som kravlet på revens snute, trodde de han var død. Fuglene ropte: «nå er Mikkel død! Nå er Mikkel død!» Straks fuglene var nærme nok, fór Mikkel opp og tok den største og feiteste av fuglene. «De gamle revestrekene varer lengst,» sa Mikkel og åt seg god og mett.

(Dyr i tro og overtro av Johan Christian Frøstrup)

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?