P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Eventyr
Myter og sagn
 Myter og sagn om hesten
 Myter og sagn om grisen
 Myter og sagn om geita
 Myter om skogen
 Om huldra
 Om nissen
 Om nøkken
 Om ulven
 Om reven
 Om bjørnen
 Om elgen
 
Historier
 
 
 
Om ulven

Det er mange historier, myter og sagn om ulven, og disse har gitt ulven et dårlig rykte.  Rødhette og ulven er et slik eventyr.

Jumfu Maria var en gang på vandring, og  kunne ikke komme over en elv. Hun ba en ulv om hjelp, men han tok seg ikke tid. Jomfru Maria dømte den da til å springe sju blåner og dagen, og den skulle slite hardt for maten. En bjørn var imidlertid villig til å hjelpe og bar henne over.  Hun sa da at bjørnen skulle ligge i hi og ha det godt og varmt.

En bonde var på vei hjemover med en tønne på sleden. Så ble han forfulgt av en ulveflokk. Ulvene tok innpå og greide å velte hesten og drept den. Den snarrådig bonden hvelvet tønnen med åpningen ned og krøp inn den. Med seg hadde han en håndøks. Da ulvene begynte å grave seg inn under tønna, hogg han til. I grålysningen da alt var stille krabbet han fram, og da var det blod og ulvelabber både hist og her. Snarrådigheten reddet ham.

(Dyr i tro og overtro av Johan Christian Frøstrup)

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?