P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Eventyr
Myter og sagn
 Myter og sagn om hesten
 Myter og sagn om grisen
 Myter og sagn om geita
 Myter om skogen
 Om huldra
 Om nissen
 Om nøkken
 Om ulven
 Om reven
 Om bjørnen
 Om elgen
 
Historier
 
 
 
Om nissen

Folk som hadde en Nisse på gården, var heldige. Han sørget for at det ble krøtterlykke i stall og i fjøs. Der hvor nissen var, ble det aldri tomt for mat og for. I eldhuset stelte han også. Han stelte med kopper og kar, og han gjorde rent. Også når det var slått, hjalp han til. Man måtte stelle pent med nissen. Ble han ertet kunne han bringe ulykke over gården. Han var liten og gikk i vadmelsklær og rød topplue.  Han var i godt humør bare han fikk være i fred og fikk mat som de andre på gården. Men ensom var han. Han hadde ikke kone og barn.  Hadde man først fått en nisse på gården, var det ikke lett å bli kvitt han. Og hvis en flyttet, flyttet gjerne nissen med. Det er ei vise om det: Og mannen ville fra nissen flytte, men reisen ble han til ingen nytte...»

Nissen likte ikke at hestene ble hardkjørt
Det var en gang at hestene var blitt svettkjørt på en gård. Så ble de satt på stallen. Da mannen skulle stenge stalldøra, sprang den opp igjen. Så slo han døra igjen, men den smalt opp og slo til bonden så han svimlet. Han fikk så lukke døra, og sto utenfor og lyttet. Da hørte han nissen gråt inne i stallen. Neste morgen var hesten stelt og pusset da mannen kom i stallen.

Nissen danset ihjel tjenestejenta
På en gård hadde de en nisse. En gan tjenestejenta hadde spist opp grøten hans, ble han så sint at han danset med jenta til hun døde. Mens han danset, sang han: «Du har spist opp grøten til tomten, og du skal få danse med tomten, du.»

Nissen var en dyktig slåttekar
Tidlig en morgen kom det slåttefolk til en gård hvor de skulle arbeide. Da så de nissen, han gikk på jordet og slo. Mannen på gården lå og sov, og nissen hadde slått så mye som en mann ellers rakk på en hel dag. Da mannen på gården skulle begraves, reiste nissen med, siden så de han aldri.

(Huldra og annen trollskap av Eivind Heide, gjengitt med tillatelse av Aschehoug forlag)

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?