P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Eventyr
 En fjær som ble til syv høns
 Væren og grisen
 Hvorfor bjørnen er stubbrompet
 Bjørnen og reven
 Pannekaka
 Grisen og levemåten hans
 Reven som gjeter
 De tre bukkene bruse
 
Myter og sagn
Historier
 
 
 
Grisen og levemåten hans
Det var en gang grisen var lei levemåten sin, og så fikk han det for seg at han skulle til tings og få dom for en annen levemåte. Han fikk friste lykken, han som andre, enten det ble det tynne eller det tykke.
— Hva er det du har å klage over, spurte skriveren.
— Å jeg er så lei av levemåten min, far, sa grisen. – Hesten får havre, og kua får meldrikke, og så ligger de tørt og godt i bås og spilltau attpå. Og jeg får ikke annet en skule og skyllevann. Om dagen så vasser jeg i søle, og om natten ligger jeg og ruller meg i lort og våt halm, Er det rettferdighet i slik, skriver? spurte han.
— Nei, det syntes skriveren det kunne være noe i, og så lette han i bøkene sine, og gav ham dom for en annen levemåte:
— « Det er ulikt du skal ha det så mye strengere, sa han, fra nå av skal du få hvete og erter og ligge i silkeseng.
Ja, grisen takket og var så glad at han visste hverken natt eller dag. Og hele hjemveien gikk han og mullet og smågryntet· — Hvete og erter og ligge i silkeseng! Hvete og erter og ligge i silkeseng! Hvete og erter og ligge i silkeseng.
Veien gikk mellom noen skograbber, og oppi et av holtene lå reven og hørte på. Og han skulle nå straks ut igjen med fantestykkene sine, vet du. Og så til å pipe, fint og gnelt: — Skuler , rask og ligge i boss!
Grisen brydde seg ikke om det. Han holdt på med sitt – hvete, erter og ligge i silkeseng! Men det dreiv på: — Skuler, rask, og ligge i boss! Skuler, rask og ligge i boss! Og til slutt så seg det i grisen, og før han visste av det, tok han til å lye og ta etter.
— Da han kom hjem, spurte de hvordan det hadde gått på tinget.
— Fikk du dom for bedre levemåte? sa de.
— Ja-vel, ja-vel, sa grisen. – Skuler, rask og ligge i boss. Skuler, rask, og ligge i boss.

(Folkeeventyr)
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?