P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Eventyr
 En fjær som ble til syv høns
 Væren og grisen
 Hvorfor bjørnen er stubbrompet
 Bjørnen og reven
 Pannekaka
 Grisen og levemåten hans
 Reven som gjeter
 De tre bukkene bruse
 
Myter og sagn
Historier
 
 
 
Bjørnen og reven
Da bjørnen og reven skulle ha åker sammen

Det var en gang bjørnen og reven skulle ha åker i sameie. De hadde en liten bråte oppi skogen, og det første året sådde de rug.
— Nå får vi dele som rett er, sa reven.
— Vil du ha rota, så tar jeg toppen, sa han.
Ja, det ville bjørnen.
Men da de hadde tresket, fikk reven korn, og bjørnen fikk ikke annet enn rusk og røtter. Bamsen likte ikke dette, men reven sa det var sånn de var blitt enige om.
— I år er det jeg som har vinningen, sa reven, – et annet år er det du. Da skal du ha toppen, og jeg får nøyes med rota.
Men da våronna kom, spurte Mikkel hva bjørnen mente om neper. Jo det var bedre kost enn korn, sa han, og det mente reven og.
— Da høsten kom, tok reven nepene, og bjørnen fikk gresset. Men da ble bamsen så harm at han skilte lag med Mikkel med det samme.

(Folkeeventyr)
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?