P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Eventyr
Myter og sagn
Historier
 Om hesten
 Om kua
 Om grisen
 Om høna
 Om sauen
 Om geita
 Om katten
 Om hunden
 Fra Bjørnstjerne Bjørnson
 Vesleblakken
 Lauvros
 Revefangst
 Bjørn og elg
 
 
 
 
Om grisen

Venn frå første stund

Grisen er eit flokkdyr som trivst både mellom sine eigne og i lag med andre slags dyr. Ingeborg Sande, Stokke, fortel at ho stelte med dyr i mange år som ung. No er ho over 80 år. Frå husdyr-tida si minnest ho spesielt venskapen mellom ein gris og ein kalv:

Et år fikk vi grisungen som skulle bli julegris litt for tidlig. Den var bare fire uker, og vi syntes det var litt kaldt der den skulle være, så vi plasserte den i en kalvebinge sammen med en litt eldre kvigekalv. De ble fine venner fra første stund. De lå tett inntil hverandre når de sov, og grisen spiste høy. Den sto nesten på to for å rekke opp til krybba.
Men så kom våren, kuene ble sluppet på beite – kalven også. Grisen ble plassert i egen innhegning, men den mistrivdes tydelig, og en dag var den vekk. Selvfølgelig hadde den gravd seg ut og funnet veien til kubeitet, flere hundre meter unna. Der fikk den lov til å bli hele sommeren. Den kom hjem med kuflokken om kvelden og var godtatt av hele bølingen, men kalven var bestevennen.

(Hentet fra Olga Meyers bok: Dyrehistorier i Nitimen)

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?