P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Matoppskrifter  
  Min lille grønnsakshage  
 
 
     
 
Karse i bomull
Gulrot i melkekartong
Poteter i sekk
Gjerde av sukkererter
Grønnsaker i potter og kar
Grønnsaker på felt
 
 
 
Grønnsaker på felt

Skal dere anlegge et dyrkingsfelt, bør det være med tanke på å bruke det over flere år.  Sørg for at jorda ikke blir utpint ved å dele opp i f.eks 4 felt hvor det gjødsles og dyrkes forskjellig fra år til år.  Det betyr at det går minst 4 år før samme vekst dyrkes på samme felt.  Vi kaller dette for vekselbruk eller vekstskifte.

Hele feltet kan være 150 x 150 cm, gjerne større.  Lag en rute på 60 x 60 cm i hvert hjørne slik at det blir et kryss på 30 cm bredde, som gangareal mellom dyrkingsfeltene.  Legg planker, heller eller flate steiner til å gå på.

Forslag til dyrkingsplan:
1. året:
Felt 1: sukkererter, ringblomster, bergknapp
Felt 2: poteter, rabarbra, grasløk
Felt 3: salat, blomkarse, reddiker, jordbær
Felt 4: gulrøtter, tagetes

2. året:
Felt 1: gulrøtter, tagetes, bergknapp
Felt 2: sukkererter, ringblomster, rabarbra, grasløk
Felt 3: poteter, jordbær
Felt 4: salat, blomkarse, reddiker

3. året:
Felt 1: salat, blomkarse,reddiker, bergknapp
Felt 2: gulrøtter, tagetes, rabarbra, grasløk
Felt 3: sukkererter, ringblomster, jordbær 
Felt 4: poteter

4. året:
Felt 1: poteter, bergknapp
Felt 2: salat, blomkarse,reddiker, rabarbra, grasløk
Felt 3: gulrøtter, tagetes, jordbær 
Felt 4: sukkererter, ringblomster

Så begynner du på 1. året igjen.

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?