P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Eventyr
Myter og sagn
 Myter og sagn om hesten
 Myter og sagn om grisen
 Myter og sagn om geita
 Myter om skogen
 Om huldra
 Om nissen
 Om nøkken
 Om ulven
 Om reven
 Om bjørnen
 Om elgen
 
Historier
 
 
 
Myter og sagn om grisen

Helt tilbake i mytologien er svinet nevnt, som en speiellt viktig del av flesket som ble servert i Vallhall. Odins kokker tok de fineste og feteste steker av galten Særimmer, som hadde den  egenskap at  skar man et stykke av sideflesket på den, så vokste det straks ut et nytt stykke.  Grisen forsørget  Vallhalls helter. En annen versjon av myten sier at Særimmer ble slaktet hver dag, men gjennoppsto.

  OPPGAVE    
  Kjenner du noen eventyr om grisen?   Mer om grisen:
Sang og musikk : Grisen
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?