P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Eventyr
Myter og sagn
 Myter og sagn om hesten
 Myter og sagn om grisen
 Myter og sagn om geita
 Myter om skogen
 Om huldra
 Om nissen
 Om nøkken
 Om ulven
 Om reven
 Om bjørnen
 Om elgen
 
Historier
 
 
 
Myter og sagn om geita

I gamle dager ble det krevd inn skatt (bompenger) på enkelte broer. Eventyret om de tre bukkene bruse og trollet kan derfor være omskriving av folk som skal over broa og blir krevd for penger. Trollet er embedsmannen som krevde inn skatten.

  OPPGAVE    
  Hvor mange sanger kan du som handler om geiter?   Mer om geita:
Sang og musikk : Geitene
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?