P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Jordbrukets historie
Jorda
Korn
Grønnsaker
Frukt
Bær
 Jordbær
 Bringebær
 Solbær
 Rips
 Tommelitenoppgaver
 
Mat til dyrene
 
 
 
Bær
Bær er en saftig frukt med mange frø. Hos jordbæra finner vi frøene utenpå bæret. Bringebær og bjørnebær har mange små bær med frø i. Solbær og rips har små frø inne i et saftig bær.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?