P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Jordbrukets historie
Jorda
 Jordtyper
 Tommelitenoppgaver
 
Korn
Grønnsaker
Frukt
Bær
Mat til dyrene
 
 
 
Jorda

Jorda er der plantene holder seg fast med røttene sine. Alle planter trenger næring for å vokse. Jorda inneholder stoffer som plantene trenger for å vokse. Når vi vil ha store, fine planter må vi gi jorda mer næring. Derfor gjødsler vi jorda. Vi gjødsler med møkk fra husdyra våre, planterester eller kunstgjødsel . I jorda bor det mange slags dyr, insekter og sopper. Meitemarken er viktig for at plantene skal trives. Den lager ganger i jorda så planterøttene får luft. Meitemarken blander også planterester med jorda.


  OPPGAVE    
  Hva er det viktigste næringsstoffet bonden tilfører plantene ved hjelp av gjødsel?  

  OPPGAVE    
  Vet du kanskje hva de tre viktigste næringsstoffene er?  

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?