P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Matoppskrifter  
  Min lille grønnsakshage  
 
 
     
 
Karse i bomull
Gulrot i melkekartong
Poteter i sekk
Gjerde av sukkererter
Grønnsaker i potter og kar
Grønnsaker på felt
 
 
 
Min lille grønnsakshage

Nesten alle liker å dyrke grønnsaker.  Alle liker å plukke bær og grønnsaker for å spise de med engang, helt friskt.  Når det enda er vinter og lenge til våren, kan dere sette dere ned sammen med læreren og planlegge hva slags grønnsakshage deres klasse vil ha.  Hva er det mulig å få til? Må vi ha det inne eller har skolen plass ute? Skal vi dyrke i bakken eller i potter og kasser? Hva skal vi dyrke? Hva er enkelt og hva er vanskelig?  I venstremenyen på denne siden kan dere finne noen typer "grønnsakshager".

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?