P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Eventyr
Myter og sagn
 Myter og sagn om hesten
 Myter og sagn om grisen
 Myter og sagn om geita
 Myter om skogen
 Om huldra
 Om nissen
 Om nøkken
 Om ulven
 Om reven
 Om bjørnen
 Om elgen
 
Historier
 
 
 
Myter om skogen
Vetter er overnaturlige vesener som bonden må holde seg til venns med.

Hulder er en kvinnelig vette, hun er vakker, men har kuhale.

Nøkk er en vassvette som holder til i elver og sjøer.

Fossegrimen er i norsk folketradisjon et overnaturlig vesen som oppholder seg ved fosser og kverner og kan vise seg i alle salgs skikkelser. Den er musikalsk og spiller i mørke og stille aftener for å lokke folk til seg.

I folketroen er alvefolk overnaturlige vesener som kan vinne makt over mennesker.

Asken Yggdrasil er verdenstreet i norrøn mytologi. Der samlet gudene seg.

Pan er en skogsgud med bukkebein og horn i pannen. Han spiller fløyte – herav instrumentet panfløyte.

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?