P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Skogens historie
På tur i skogen
Skogens spiskammer
Trærne i skogen
Dyrene i skogen
Fuglene i skogen
 Småfugl
 Storfugl
 Tommelitenoppgaver
 
Skogen i Norsk bildekunst
 
 
 
Fuglene i skogen
Det er mange fugler i skogene våre.  Her har vi omtalt noen av de mest vanlige fuglene, som du kan oppleve i skogen.  En av grunnene til at fugler kan fly er at det inne i skjelettet er luftfyllte hulrom.  Det gjør at fuglene vier lite og derfor lettere kan fly. 
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?