P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Eventyr
Myter og sagn
Historier
 Om hesten
 Om kua
 Om grisen
 Om høna
 Om sauen
 Om geita
 Om katten
 Om hunden
 Fra Bjørnstjerne Bjørnson
 Vesleblakken
 Lauvros
 Revefangst
 Bjørn og elg
 
 
 
 
Historier

Har du fortalt noen noe du har opplevd? Da har du trolig fortalt en historie. Mange historier er skrevet ned, og stort sett stammer de fra en eller annen navngitt person. Er historien så gammel at den ikke har noen opphavsmann, kan den bli betegnet som et sagn.  Er sagnet svært urealistisk og fantastisk, er det trolig et eventyr.  Her har du noen historier.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?