P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Eventyr
 En fjær som ble til syv høns
 Væren og grisen
 Hvorfor bjørnen er stubbrompet
 Bjørnen og reven
 Pannekaka
 Grisen og levemåten hans
 Reven som gjeter
 De tre bukkene bruse
 
Myter og sagn
Historier
 
 
 
Eventyr


Eventyr er en del av folkediktningen vår. Eventyrene er fantastiske og mange av dem ble samlet av Asbjørnsen og Moe på midten av 1800-tallet.
I eventyrene finner du historier hvor dyrene spiller en viktig rolle. I blant er det bare dyr i eventyrene – for eksempel bjørnen og reven.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?