P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Jordbrukets historie
Jorda
Korn
Grønnsaker
Frukt
Bær
Mat til dyrene
 
 
 
Jordene

Ulike land dyrker kornsorter, grønnsaker og frukter som passer til klima og jordsmonnet. Dette gjelder også i Norge, men ny teknologi gjør at vi også kan dyrke grønnsaker i drivhus på tvers av klima og årstider. Jorda  brukes også til beite og til fórproduksjon. De fleste matplanter stammer fra ville vekster. Forskere har blant annet avlet fram nye kornsorter som gir stor avkastning. Jordbruket har en lang tradisjon i landet vårt, og har vært og er en viktig næringsvei.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?