P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Skogens historie
På tur i skogen
Skogens spiskammer
Trærne i skogen
Dyrene i skogen
 Elg
 Hjort
 Rådyr
 Rev
 Grevling
 Hare
 Mår
 Ekorn
 Mus
 Tommelitenoppgaver
 
Fuglene i skogen
Skogen i Norsk bildekunst
 
 
 
Dyrene i skogen
Dyrene i skogen er alt fra små dyr som bare består av en celle, til de som er bygd opp av millioner av celler, som for eksempel elgen.  Her ar vi bare tatt med noen av pattedyrene i skogen.  Pattedyr er dyr som føder unger og ungene får melk av moren når de er små.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?