P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Skogens historie
På tur i skogen
Skogens spiskammer
 Fugl
 Dyr
 Bær
 Sopp
 Tommelitenoppgaver
 
Trærne i skogen
Dyrene i skogen
Fuglene i skogen
Skogen i Norsk bildekunst
 
 
 
Skogens spiskammer
Helt fra de tidligste tider har menneskene levd av det de kunne finne i skogen. Vilt, fisk, røtter, planter og bær.  Til og med bark og knopper når det var nød.
Etter hvert som menneskene begynte med jordbruk og fikk husdyr, har skogen gitt beite. Myrene ble slått til høy, og ekstra fòr ble skaffet ved å skjære kvister og blader av ask og andre løvtrær. 
Måten skogen har vært drevet på gjør at vi har mye vilt det kan jaktes på, og mengder av bær sopp og urter.  Jakt er en del av det vi kaller viltskjøtsel.  Målet med all jakt er å høste av naturens overskudd, uten å ødelegge for dyrenes naturlige utvikling. Jakt betyr ikke like mye for husholdningene i vårt århundre, men jegere sørger for at det ikke blir så mange dyr og fugler i skogen at de sulter og lider nød, og at vi får viltkjøtt. Det jaktes og slaktes 7,5 millioner kg viltkjøtt hvert år i Norge.  Det er nok til å dekke et års forbruk for 150.000 mennesker.  
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?