P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Skogens historie
På tur i skogen
Skogens spiskammer
Trærne i skogen
Dyrene i skogen
Fuglene i skogen
Skogen i Norsk bildekunst
 
 
 
Skogen i Norsk bildekunst
Skogen har vært et sentralt motiv i Norsk bildekunst. Skogen har vært et viktig element i det norske bondesamfunnet og i folketroen. Motivene varierer fra trolske tjern til store skoglandskaper. Her er det mye å finne.

Her ser du noen eksempler der kjente norske kunstnere har brukt skogen som motiv i bildene sine.
   
 
Herman A. Cappelen «Skogstudie» Kitty Kielland «Sommernatt»
 
Lars Hertevig «Skogstjern» Herman A. Cappelen «Svarttjern»
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?