P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Skogens historie
På tur i skogen
Skogens spiskammer
Trærne i skogen
 Bartrær
 Løvtrær
 Skogsdrift
 Skogindustri
 Tommelitenoppgaver
 
Dyrene i skogen
Fuglene i skogen
Skogen i Norsk bildekunst
 
 
 
Trærne i skogen

Skogen har til alle tider gitt menneskene mulighet til å høste av et mangfold av planter, bær, sopp og trær.  Her kan du se litt om de mest vanlige trærne vi har i skogene.

Trærne i  skogen brukes til husbygging, til redskaper og brensel.  Trær brukes og som råstoff til å produsere mange forskjelige typer papir.  Visste du at det fra trærne også kan lages vanilje, viskose og kunstsilke til klær og strømper, smaksstoff i tyggegummi og mye mer.

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?