P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Skogens historie
På tur i skogen
 Kystskogen
 Hundremeterskogen
 Storskogen
 Hvordan oppfører vi oss
 Gamledager i skogen
 Tommelitenoppgaver
 
Skogens spiskammer
Trærne i skogen
Dyrene i skogen
Fuglene i skogen
Skogen i Norsk bildekunst
 
 
 
På tur i skogen

For mange av oss er skogen et sted for  opplevelser, trening og avkobling.  Skogen har stor variasjon og byr på mange slags utfordringer og opplevelser. For de som driver friluftsliv kan vi dele skogen i tre hovedtyper av turområder:

  1. Langs kysten er det ofte en ganske tett løvskog som her og der åpner seg i lys og tørr furuskog.
  2. Rundt byer og tettbebyggelse ligger ”hundremeterskogen”. Blandingsskogen som tidligere ble brukt til beite og vedhogst, og nå er mye brukt til både turliv, lek og trening.
  3. Innover i landet ligger åsene med ”storskogen” mellom dalfører og jordbruksbygder.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?