P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Jordbrukets historie
Jorda
Korn
Grønnsaker
Frukt
Bær
Mat til dyrene
 Grovfôr
 Kraftfôr
 Tommelitenoppgaver
 
 
 
 
Mat til dyrene

De ulike dyreslagene har flere typer mager og trenger derfor forskjellig mat. Maten til husdyrene kaller vi fôr. Ku, sau og geit er drøvtyggere. De har 4 mager som gjør at de kan leve av gras, halm og lignende. Gris er enmaget slik som menneskene. Gris kan ikke leve av gras så godt som drøvtyggerne, men de kan utnytte malt korn (kraftfôr) veldig godt.  Hest og høner har andre typer mager, som gjør at hest kan utnytte gras, og høner kan til og med bryte ned stein.

Gras, halm og lignende kalles grovfôr. Ku, sau, geit og hest spiser mye grovfôr i tillegg til kraftfôr.  Knust korn sammen med forskjellige innblandinger kalles kraftfôr. Griser, høns og annet fjørfe spiser nesten bare kraftfôr.

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?