P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Jordbrukets historie
 Tommelitenoppgaver
 
Jorda
Korn
Grønnsaker
Frukt
Bær
Mat til dyrene
 
 
 
Jordbrukets historie

En gang i tiden, før vi hadde jordbruk, var menneskene nomader. De streifet rundt for å finne mat og samlet mat fra naturen. Men for ca 10 000 år siden skjedde det noe spennende i Midtøsten. Der oppdaget folk at de kunne så korn fra ville kornsorter. Folk lærte seg å lagre korn i gode år. Dermed kunne folk slå seg ned som de første bønder. Slik fikk vi også de første byene. Siden ikke alle kunne være bønder, fikk vi spesialiserte yrker som produserte steintøy, redskap, våpen osv. Folk lærte seg å lagre korn i gode år.

Kunnskapen om jordbruket spredte seg med kjøpmenn. Det var først på 1700- tallet at vi fikk det moderne jordbruket. Da lærte folk å bruke maskiner trukket av hester. De lærte å gjødsle. Såmaskiner gjorde at de kunne dyrke større områder enn før. Man fikk nye planteslag. I vårt land var poteten den viktigste planten.

På 1800-tallet kom dampkraften og på 1900-tallet fikk vi forbrenningsmotoren. Dermed fikk vi traktoren som utkonkurrerte hesten som trekkraft. Jernbane, bil, skip og fly har gjort det lett å transportere ferdige jordbruksvarer over hele verden.

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?