P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Jordbrukets historie
Jorda
Korn
Grønnsaker
Frukt
 Eple
 Pære
 Plomme
 Kirsebær
 Moreller
 Tommelitenoppgaver
 
Bær
Mat til dyrene
 
 
 
Frukt

Frukt dannes ved at bunnen av blomsten svulmer opp og danner fruktkjøtt etter at bier og humler har sørget for bestøvning.  Tomater, agurk og paprika er frukter, men de brukes som grønnsaker hos oss.  Det vi normalt mener når vi sier frukt vokser ofte på trær og busker.  Hos eple og pære sitter frøene i kjernehuset inne i frukten.  Slike frukter kalles for kjernefrukter.  Plomme, moreller og kirsebær har et frø/stein inne i frukten.  Slike frukter kalles for steinfrukter.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?