P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Jordbrukets historie
Jorda
Korn
Grønnsaker
 Fakta om grønnsaker
 Potet
 Gulrot
 Kålrot
 Kål
 Sukkererter
 Løk
 Reddiker
 I veksthus
 Andre grønnsaker
 Tommelitenoppgaver
 
Frukt
Bær
Mat til dyrene
 
 
 
Grønnsaker

Når vi skal dyrke grønnsaker må vi først finne ut om de kan vokse ute eller om vi må dyrke dem inne i veksthus. Mange av grønnsakene er planter som opprinnelig kommer fra varmere land. I Norge dyrker vi mesteparten av grønnsakene i de områdene av landet som er varmest.

Grønnsaker dyrker vi fra frø. Frøet trenger vann, varme og luft for å spire. Grønnsaker trenger mye vann. Plantene trenger vann fra de er små og helt fram til høsting.  Kål blir sådd i veksthus om vinteren. Når de er store nok blir de plantet ut på jordet. Før vi planter ut grønnsakene, må de venne seg til utelufta. Dette gjør vi ved å lufte i veksthuset, eller sette dem ute på et lunt sted. Kål, gulrot, kålrot, løk og potet er grønnsaker som klarer seg fint ute.

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?