P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Hesten
Kua
Høna
Sauen
Geita
 Geitas historie
 Fakta om geita
 Geita i norsk billedkunst
 Ord og uttrykk
 Tommelitenoppgaver
 
Grisen
 
 
 
Geita
I Norge er melka det viktigste vi får av geita. I andre land er kjøtt og skinn det viktigste.  Før brukte de også ulla som er svært slitesterk. Geitebukkene ga mye/lang ull, og det ble derfor holdt geitebukker ikke bare til avl, men også  til ullproduksjon. I dag finnes det også geiteraser som holdes for ulla sin skyld, mohairgeiter og kasjmirgeiter. Disse skal gi myk og god ull.
Hunngeita kalles geit. Hanngeita kalles geitebukk, og ungene kalles killinger eller kje.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?