P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Hesten
Kua
Høna
Sauen
 Sauens historie
 Fakta om sauen
 Sauen i norsk bildekunst
 Ord og uttrykk
 Tommelitenoppgaver
 
Geita
Grisen
 
 
 
Sauen
Sauen gir oss ull, kjøtt og skinn. Sauene blir klipt vår og høst. Sauen er et klauvdyr som storfe, geit og gris. Den er drøvtygger. I kystbygdene vest- og nordpå går saueflokkene ute størsteparten av året. Sauen er også viktig for å ta vare på det norske beitelandskapet.  Hunnsauen kalles for søye, hannsauen for vær, og barna kalles lam.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?