P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Vestfold  
  Telemark  
 
 
     
 
Jordbruk og hagebruk
Husdyr
Skogbruk
Bygging på jordene
Tall om landbruk
 
 
 
Tall om landbruk

Hvor mye produserer vi i Vestfold av det som produseres totalt i Norge:

Produksjon 

   %

  

 Slaktegris    
 (Stokke produserer like mye som hele Telemark) 

 8

 And

72

 Kalkun

8

 Kylling

 5

  
 Matkorn 
 (Halvparten av kornet i Vestfold brukes til mat)

 18

 Korn til dyra

5

 

 Engfrø

 35

 Frukt og bær
 (Svelvik dyrker de halvparten av dette)

 10

 Grønnsaker

 22

 Potet

    12

 

 Potteplanter

 

26

 Sommerblomster 
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?