P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Hesten
Kua
Grisen
Sauen
Geitene
Hønsene
Kattepus
Hunden
Mikkel Rev
 
 
 
Kua
Se kua så sen, så tung og så stor.
så fin med en dusk utpå svansen
med klover og horn, og øyne som glor,
og kalv som er lett uti dansen.
Se kua så stø,
mest hvit eller rød,
hun rauter og roper: Mø - ø - ø - ø!

Når snøen er vekk, og sola er varm,
og bjørkene spretter i åsen,
da blir det i fjøset leven og larm,
da lengter de alle fra båsen.
Og slipper de ut,
ja, da blir det tut,
og beljing av ku og av kalv og stut.

Så drar de av sted i følge og flokk
til setera oppe i heia.
Ho - o - o - o - o! Hør gjeterens lokk!
De følger med ham og budeia.
Der trives de rett,
for luften er lett,
og gresset på fjellet er godt og fett.
 

Så melker de fulle bøtter og spann,
budeia hun kjerner og yster.
Og når det blir høst, er all ting i stand,
og setra er øde og dyster
og lukket i lås.
Det gulner i ås,
og kua går hjem til sin lune bås.

I båsen så trang den vinter så lang
står kua og tygger og dormer
og drømmer om fjell og solskinn og sang,
mens ute det snør og det stormer.
Og så kommer jeg da,
så blir de så gla',
for klapp og litt brød vil de gjerne ha.


Hør sangen
(Mel: Den bakvendte visa) Mer om kua:
Husdyra : Kua
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?