P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Hesten
Kua
Grisen
Sauen
Geitene
Hønsene
Kattepus
Hunden
Mikkel Rev
 
 
 
Sang og musikk

Norge var en gang et bondesamfunn. Det betyr at de fleste av innbyggerne var bønder. Disse stelte med dyra sine, og de ble glad i både hesten og kyra og de andre dyra. Folk har alltid laget sanger om det som står dem nært, og det falt naturlig å dikte en kveldsvise til Blakken, Bæ,bæ lille lam og Kua mi jeg takker deg. Tar du en titt i noen av de gamle sangbøkene vil du finne mange slike sanger og viser. Noen av dem er med i de nye sangbøkene også fordi de hører med til de fineste sangene vi har.

--------------------------------

Samtlige tekster: Margrethe Munthe
Musikk: Trad
Sangene er arrangert og fremføres av Astor Andersen med orkester
Copyright: demo sounds, Sandefjord

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?