P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Eventyr
Myter og sagn
 Myter og sagn om hesten
 Myter og sagn om grisen
 Myter og sagn om geita
 Myter om skogen
 Om huldra
 Om nissen
 Om nøkken
 Om ulven
 Om reven
 Om bjørnen
 Om elgen
 
Historier
 
 
 
Myter og sagn om hesten
Hesten er med i myter og sagn fra eldre tider. Hesten har blitt avbildet i hulemalerier. Hesten ble tillagt magiske krefter.

Pegasus en en vakker hest med vinger. Denne figuren kommer fra greske sagn. Ulike sagn har gjennom tidene gitt Pegasus rollen som dikternes gud, men denne rollen hadde den ikke i oldtiden.

Kentaur er en blanding av hest og menneske – halvt hest og halvt menneske. Figuren stammer fra greske sagn.

Enhjørning en er et fabeldyr – en hest med et spisst, ofte snodd, horn i pannen.

Sleipner var guden Odins 8-fotede hest i norrøn gudelære.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?