P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Hesten
Kua
Høna
 Hønas historie
 Fakta om høna
 Høna i norsk bildekunst
 Ord og uttrykk
 Tommelitenoppgaver
 
Sauen
Geita
Grisen
 
 
 
Høna

Høns holder vi for å få egg og kjøtt. Høna legger egg i en rugekasse. Noen høner er frittgående, mens andre må leve sitt liv i bur. I Norge er den vanligste rasen hvit italiener. Fjørfe kaller vi høns, kalkuner og ender. Dette er en viktig næring i landbruket.  Hannen kalles hane, mens avkommet kalles for kylling.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?