P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Hesten
Kua
Høna
Sauen
Geita
Grisen
 Grisens historie
 Griseraser
 Fakta om grisen
 Grisen i norsk bildekunst
 Ord og uttrykk
 Tommelitenoppgaver
 
 
 
 
Grisen

Grisen kan ete nesten all slags mat.  Den er renslig, sosial, lærevillig  og nysgjerrig. Husker du grisungen til Emil? Grisen er det husdyret som ligner mest på oss mennesker.  Mange tror grisen er urenslig fordi vi ser for oss at den ruller seg i søla. Grisen bruker søla som solkrem, myggspray og for å kjøle seg når det er varmt. Søla gir et beskyttende lag mot sol og insekter. Det tar ca seks måneder å fóre fram en slaktegris. Folk vil ha magert kjøtt, derfor aler bøndene opp lange slanke griser.  Hunngrisen kalles purke eller sugge, hanngrisen råne eller galte, mens ungene rett og slett kalles grisunger.

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?