P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Hesten
Kua
 Kuas historie
 Storferaser
 Fakta om storfe
 Kua i norsk bildekunst
 Ord og utrykk
 Tommelitenoppgaver
 
Høna
Sauen
Geita
Grisen
 
 
 
Kua

Ku (mor), kalv (barn), kvige (ungdom) og okse (far) har en felles betegnelse, nemlig storfe.  Storfe gir oss melk, kjøtt og skinn til skinnjakker, skinnsofaer o.l.  Kuene blir melket to ganger om dagen.  I gamle dager ble oksen også brukt til transport og trekkraft på jordene. Storfe har et eget fordøyelsessystem med fire mager, og vi kaller den for drøvtygger. Når vi sier kuer, mener vi melkekuer. Vi har også noen raser som gir mer kjøtt og lite melk. Disse rasene kalles kjøttfe.

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?