P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Hesten
 Fakta om hesten
 Hestens historie
 Hesteraser
 Villhester og andre hestearter
 Hestens bygning
 Hestens bruksområder i dag
 Hesten i norsk bildekunst
 Ord om hesten
 Tommelitenoppgaver
 
Kua
Høna
Sauen
Geita
Grisen
 
 
 
Hesten

Hesten var et viktig dyr på gården i gammel tid fordi den var sterk og kunne brukes til transport og pløying. I dag brukes den fremdeles i skogsdrift, men hesteholdet har endret seg mye etter hvert som landbruket har fått andre hjelpemidler. I dag brukes hesten mest til sport og som hobby.
En hunnhest kalles hoppe. En hannhest kalles hingst. Og avkommet kalles for føll.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?