P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Jordbrukets historie
Jorda
Korn
 Fakta om korn
 Hvete
 Havre
 Rug
 Bygg
 Tommelitenoppgaver
 
Grønnsaker
Frukt
Bær
Mat til dyrene
 
 
 
Korn

Ris, mais og hvete er de viktigste kornslagene i verden. Korn er verdens viktigste matvare. I Norge er det for kaldt til å dyrke ris. Mais blir heller ikke moden. Sukkermais kan høstes som umodne korn og er veldig godt. Bygg, havre, hvete og rug vokser godt i Norge. Høyt til fjells og langt nord i landet blir sommeren for kort og kald til å dyrke hvete og rug. Bøndene dyrker mest bygg og havre.

 

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?